Doradca podatkowy Poznań

Kim jest doradca podatkowy?

Doradca podatkowy wykonuje zawód zaufania publicznego. Każdy doradca podatkowy, aby uzyskać tytuł zawodowy i zostać wpisanym na listę doradców podatkowych, musi wykazać, że posiada odpowiednie kwalifikacje. Założycielka Kancelarii Prawnej i Podatkowej – Maria Kopówka została wpisana na listę doradców podatkowych – nr wpisu 12675, prowadzoną przez Krajową Izby Doradców Podatkowych w 2015 roku. Od tego czasu stale poszerza swoją wiedzę i zdobywa nowe doświadczenia jako zaufany doradca podatkowy małych i dużych przedsiębiorców z miasta Poznań i nie tylko.

Dlaczego warto skorzystać z usług doradcy podatkowego?

Doradca podatkowy powinien wyróżniać się:

  1. wiedzą i doświadczeniem,
  2. profesjonalizmem,
  3. zaufaniem swoich klientów.

Klienci z Poznania, jak również z innych regionów Polski, obdarzyli nas swoim zaufaniem, powierzając nam prowadzenie swoich spraw podatkowych.

doradca podatkowy poznan

Jakie kwalifikacje musi posiadać doradca podatkowy?

Wiedza i doświadczenie. Aby uzyskać tytuł zawodowy doradcy podatkowego i zostać wpisanym na listę doradców podatkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych konieczne jest zdanie egzaminu zawodowego. Egzamin weryfikującego wiedzę z wielu dziedzin (podatki, prawo, finanse, rachunkowość). Konieczne jest także posiadanie odpowiedniego doświadczenia w zakresie obsługi podatkowej. Co więcej, każdy doradca podatkowy zobowiązany jest do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Doradcy podatkowi stale podnoszą swoje kwalifikacje poprzez przygotowywanie publikacji w fachowej prasie, udział w szkoleniach, konferencjach o tematyce podatkowej itp.

Powierzając swoje sprawy podatkowe naszej Kancelarii, masz pewność że rozwiązaniem Twojego problemu zajmie się doświadczony doradca podatkowy.

Jakie usługi świadczy doradca podatkowy?

Profesjonalizm. Zgodnie z ustawą regulującą zasady wykonywania zawodu doradcy podatkowego, usługi doradcy podatkowego obejmują m.in.:

  1. udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych,
  2. pomoc w sporządzaniu zeznań i deklaracji podatkowych,
  3. reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz przed Sądami Administracyjnymi.

Doradca podatkowy świadczy te usługi w sposób profesjonalny, można więc od niego wymagać podwyższonych kryteriów staranności w prowadzeniu spraw.

Kompleksowy zakres usług świadczonych przez naszą Kancelarię Podatkową i Prawną obejmuje te czynności, jak również wiele innych „szytych na miarę” rozwiązań.

Warto również podkreślić, że doradca podatkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu zawodu doradcy podatkowego.

Czy doradca podatkowy ma obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej?

Zaufanie. Doradcę podatkowego obowiązuje zachowanie tajemnicy zawodowej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej przez doradców podatkowych wynika wprost z ustawy o zawodzie doradcy podatkowego. Zgodnie z tą ustawą, doradca podatkowy obowiązany jest do zachowania w tajemnicy faktów i informacji, z którymi zapoznał się w związku z wykonaniem zawodu. Zostało to również podkreślone w obowiązujących wszystkich doradców podatkowych Zasadach Etyki Doradców Podatkowych.

Scroll to Top