Skutki podatkowe umowy

Analiza umów i ich skutków podatkowych to ważna część każdej transakcji. Przed zawarciem każdej istotnej umowy warto zastanowić się, jakie skutki podatkowe będą jej towarzyszyły. Szczególnie w przypadku umów długoterminowych, albo przewidujących duże zobowiązania stron, warto z wyprzedzeniem dokonać podatkowej analizy umowy. Analiza umowy pod względem podatkowym i ewentualnie wprowadzenie odpowiednich zmian w treści umowy często pozwala wyeliminować wiele komplikacji i nieporozumień, a nawet doprowadzić może do znacznych oszczędności podatkowych. Każdą istotną umowę skonsultuj z doradcą podatkowym, zanim ją podpiszesz.

Jakie umowy warto skonsultować z doradcą podatkowym?

Każda istotna dla Twojego biznesu umowa powinna zostać poddana analizie podatkowej, zanim zostanie podpisana. Analiza skutków podatkowych umowy może mieć szczególne znaczenie w przypadku umów:

  1. leasingu,
  2. nabycia / zbycia nieruchomości (zarówno firmowych jak i prywatnych),
  3. zakupu / sprzedaży maszyn, linii produkcyjnych itp.,
  4. dotyczących przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
  5. których przedmiotem są wartości niematerialne i prawne – znaki towarowe, patenty, oprogramowanie itp.

Skutki podatkowe umów – częste problemy

Na etapie negocjowania umowy można wprowadzić szereg postanowień, które doprecyzują poszczególne kwestie. Przykładowo, prawidłowe opisanie przedmiotu umowy ma kluczowe znaczenie dla oceny, czy sprzedane zostało przedsiębiorstwo, czy też zespół składników majątkowych niestanowiący przedsiębiorstwa. W zależności od tej kwalifikacji, skutki podatkowe w VAT i PCC będą się diametralnie różnić. Wbrew pozorom, przekwalifikowane przez ograny podatkowe sprzedaży aktywów na sprzedaż przedsiębiorstwa (lub odwrotnie) nie jest wcale rzadkie. Zdarza się np. w stosunku do sprzedaży nieruchomości oddanych w najem. W takich sytuacjach zawsze w pierwszej kolejności szczegółowo analizowane są wszystkie postanowienia umowy.

Inną sytuacją, w której doprecyzowanie postanowień umowy może znacznie wpływać na skutki podatkowe umowy, jest zakup maszyn lub linii produkcyjnych od zagranicznego kontrahenta. Ustalenie, czy jest to zwykła dostawa czy też dostawa z montażem znacząco wpływa na konsekwencje na gruncie VAT. Również w tym przypadku, w pierwszej kolejności sięga się do umowy i sprawdza do jakich świadczeń zobowiązał się dostawca.

Z kolei stosowane często w umowie sprzedaży zastrzeżenie prawa własności do czasu całkowitej zapłaty ceny ogranicza możliwość rozpoczęcia amortyzowania kupionego środka trwałego, aż do momentu przejścia prawa własności na nabywcę. Często nabywcy, podpisując umowę, nie zdają sobie sprawy z tego, że istotne dla sprzedającego z punktu widzenia prawa cywilnego warunki umowy, mogą mieć tak istotny wpływ na ich rozliczenia podatkowe.

Klasycznym przykładem umowy, w przypadku której postanowienia umowne mają kluczowe znaczenie dla skutków podatkowych są umowy leasingu. Od postanowień umowy zależy, czy leasing zostanie zakwalifikowany jako leasing finansowy czy leasing operacyjny na gruncie podatku dochodowego. Od tego z kolei zależy sposób amortyzacji środka trwałego.

Analiza skutków podatkowych umowy – korzyści

Powyżej zaprezentowanych zostało tylko kilka przykładowych kwestii, które dzięki analizie skutków podatkowych planowanej transakcji można przewidzieć i doprecyzować przed zawarciem umowy. Skorzystanie z usług doradztwa podatkowego przed podpisaniem umowy pozwala uniknąć wielu problemów. Dzięki analizie podatkowej umowy można uniknąć niepotrzebnych sporów zarówno z kontrahentem jak i z urzędem skarbowym. Czasem można osiągnąć znaczne oszczędności podatkowe, dzięki przeprowadzeniu transakcji we właściwy sposób. A w przypadku, gdy pojawi się konieczność zabezpieczenia jakichś ryzyk podatkowych można rozważy wystąpienie z wnioskiem o interpretację podatkową. Pozwala to upewnić się, czy urząd skarbowy nie będzie w przyszłości kwestionował rozliczeń związanych z konkretną umową.

skutki podatkowe umowy
Scroll to Top