Rejestracja i zakładanie spółek Poznań

Pomagamy przeprowadzić cały proces zakładania spółek – od uzgodnienia przez wspólników treści umowy spółki po rejestrację spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Służymy wsparciem prawnym i podatkowym na każdym etapie prowadzenia działalności – również na samym początku. Jest to moment, w którym podejmowane są strategiczne decyzje w zakresie założenia spółki, które wpływają na całokształt dalszych działań biznesowych. Dlatego chcemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem w zakresie spółek i podatków.

Przede wszystkim doradzimy jaką spółkę wybrać. Bazując na bogatym doświadczeniu prawnym i podatkowy, jesteśmy w stanie zaproponować strukturę biznesu dobrze dopasowaną do konkretnych potrzeb. Jeżeli więc zastanawiasz się jaką spółkę wybrać lub szukasz wsparcia w zarejestrowaniu spółki – skontaktuj się z nami.

Doradzamy zarówno klientom z Poznania jak i innych regionów Polski. A także inwestorom zagranicznym, planującym rozpocząć prowadzenie działalności w Polsce.

Kompleksowo wspieramy naszych klientów w założeniu nowej spółki. Nasze kompleksowe wsparcie może obejmować w szczególności:

 1. pomoc w wyborze odpowiedniej spółki, dopasowanej do planów i potrzeb wspólników,
 2. przygotowanie projektu umowy spółki, która jest praktyczna, zgodna z wizją wspólników i zapewnia maksymalny poziom bezpieczeństwa właścicielom,
 3. przygotowanie innych dokumentów, niezbędnych do założenia spółki (załączniki do wniosku do KRS),
 4. rejestrację spółki w KRS,
 5. inne zgłoszenia (Urząd Skarbowy)
 6. konsultacje dotyczące zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego

Zakładanie spółki - Jaką spółkę wybrać?

W sytuacji gdy planujesz rozpocząć prowadzenie biznesu lub rozważasz inwestycje w nowych obszarach działalności, warto już na początku zastanowić się, jaka struktura prawna będzie najkorzystniejsza i jednocześnie zapewni największy poziom bezpieczeństwa wspólnikom. Powstaje więc pytanie: jaką spółkę wybrać?

Wachlarz możliwości jest szeroki: spółka z o.o., spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna, spółka komandytowo-akcyjna, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska. Wybór optymalnej formy zależy od wielu czynników. Warto wziąć pod uwagę takie kwestie jak: ryzyko związane z planowanym biznesem, przewidywaną wielkość obrotów, plany wspólników co do podziału zysków i start, odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki, zasady reprezentowania i prowadzenia spraw spółki itp.

Statystyki pokazują, że najczęściej wybieraną spółką handlową jest sp. z o.o., która ma wiele zalet. Przykładowo pozwala ograniczyć odpowiedzialność wspólnika za zobowiązania spółki, a jej prowadzenie jest znacznie prostsze niż w przypadku spółki akcyjnej. W niektórych przypadkach korzystniejsze może się jednak okazać założenie spółki osobowej – np. spółki jawnej lub komandytowej. Spółka komandytowa, mimo że w 2021 roku straciła jedną ze swoich głównych zalet, jaką było jednokrotne opodatkowanie dochodów spółki, nadal jest atrakcyjną formą prowadzenia działalności. Wynika to z tego, że w przypadku spółki komandytowej występują dwa typy wspólników, którzy w rożny sposób ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki i których zyski ze spółki są opodatkowane na różnych zasadach. Niekiedy najkorzystniejszą formą może okazać się spółka jawna, która jest najmniej sformalizowana i najbardziej elastyczna. Jest również transparentna podatkowo, co oznacza, że dochody spółki rozpoznawane są przez wspólników, a sama spółka nie jest odrębnym podatnikiem podatku dochodowego. Natomiast w przypadku gdy wspólnicy zamierzają w ramach spółki prowadzić działalność tzw. „wolnych zawodów”, warto rozważyć założenie spółki partnerskiej. Taka spółka może być najlepsza np. dla architekta, aptekarza, fizjoterapeuty, rzecznika patentowego, tłumacza przysięgłego itp.

Najprawdopodobniej od lipca 2021 roku nową kategorią spółek handlowych będą proste spółki akcyjne. Ta forma prawna skierowana jest głównie do startupów, ale z jej zalet będą mogli korzystać wszyscy przedsiębiorcy. Prosta spółka akcyjna łączyć ma zalety spółki akcyjnej z jednoczesnym zmniejszeniem obowiązków formalnych i restrykcji. Przykładowo minimalny kapitał zakładowy prostej spółki akcyjnej wynosi 1 zł, a niepieniężnym wkładem do spółki może być również know-how.

W ramach naszych usług doświadczony prawnik i doradca podatkowy wskaże na co należy zwrócić uwagę, wybierając optymalną formę prawną, przedstawi wady i zalety każdej ze spółek i pomoże dokonać wyboru.

Co powinna zawierać umowa spółki?

Umowa spółki to bardzo ważny dokument, któremu wspólnicy niekiedy poświęcają zbyt mało uwagi. Należy pamiętać, że dobrze sformułowana umowa spółki może w przyszłości zaoszczędzić wielu problemów praktycznych. Dlatego przygotowanie umowy spółki warto powierzyć doświadczonym prawnikom. Wskażą jakie obszary warto przedyskutować i uzgodnić już na etapie zakładania spółki. Pozwoli to uniknąć w przyszłości konieczności zmiany umowy spółki i ponoszenia dodatkowych kosztów z tym związanych.

Umowę spółki sporządzamy nie tylko na „dobre czasy”, gdy biznes kwitnie a wizja wspólników jest zgodna. Ale również na te gorsze chwile, np. gdy wspólnicy nie mogą dojść do porozumienia co do strategii działania, wielkości wypłat zysku ze spółki itp. Ponadto warto w umowie spółki wprowadzić zapisy chroniące wspólników oraz samą spółkę na wypadek różnego rodzaju niekorzystnych zdarzeń losowych.

Jak zarejestrować spółkę?

Rejestracja spółki może zostać przeprowadzona w sposób tradycyjny, albo internetowo, tzn. pośrednictwem systemu S24. Zakładanie spółek w sposób tradycyjny zazwyczaj wiąże się z wizytą u notariusza. Nasza Kancelaria współpracuje stale z doświadczoną i rzetelną kancelarią notarialną w Poznaniu. Jeżeli natomiast mają Państwo swojego zaufanego notariusza, jak najbardziej możemy współpracować z nim, umawiając spotkanie i przekazując notariuszowi projekt umowy spółki dla której wymagana jest forma aktu notarialnego.

Zakładanie Spółek z o.o. – Cennik

Rejestracja Spółek z o.o. – Podstawowy Pakiet 1.500 PLN

W cenie:
 1. spotkanie (lub wideokonferencja) z radcą prawnym – omówienie wizji wspólników, która powinna znaleźć odzwierciedlenie w brzmieniu umowy spółki,
 2. przygotowanie przez radcę prawnego projektu umowy spółki oraz pozostałych dokumentów założycielskich,
 3. przygotowanie dokumentacji rejestrowej,
 4. złożenie wniosku o wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),
 5. monitorowanie procesu rejestracji w KRS,
 6. rejestracja VAT (VAT-R),
 7. dokumenty zgłoszeniowe do Urzędu Skarbowego (NIP-8)
 8. konsultacje dotyczące zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego.
Oprócz kosztów obsługi prawnej, założenie spółki z o.o. w sposób tradycyjny wiąże się z następującymi kosztami:
 1. koszty notarialne – taksa notarialna ustalana indywidualnie z notariuszem, zależna od wysokości kapitału zakładowego  (przy minimalnym kapitale zakładowym taksa wynosi 160 zł) oraz koszt sporządzenia wypisów (w zależności od ilości stron),
 2. opłata sądowa za wpis do KRS – 500 zł,
 3. opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100 zł,
 4. podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) – 0,5% od wartości kapitału zakładowego, pomniejszonego o koszty rejestracji spółki – pobiera notariusz.

Rejestracja Spółek z o.o. W Portalu S24 – Podstawowy Pakiet 900 PLN

W cenie:

 1. spotkanie (lub wideokonferencja) z radcą prawnym – omówienie wzorca umowy spółki, możliwych wariantów wyboru, wskazanie ograniczeń wynikających ze wzorca umowy dostępnego w S24,
 2. przygotowanie i asysta w złożeniu wniosku przez portal S24,
 3. monitorowanie procesu rejestracji w KRS,
 4. rejestracja VAT (VAT-R),
 5. dokumenty zgłoszeniowe do Urzędu Skarbowego (NIP-8),
 6. konsultacje dotyczące zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego.

Rejestracja spółki z o.o. jest możliwa online. Odbywa się to za pośrednictwem portalu Ministerstwa Sprawiedliwości (portal S24). Główną wadą tego rozwiązania jest to, że wzorzec umowy spółki dostępny w portalu S24 przewiduje wiele ograniczeń – często nie ma możliwości wprowadzenia zapisów zgodnych z intencją wspólników. Przykładowo, rejestrując spółkę w S24, nie można wnieść do spółki wkładów niepieniężnych. Ponadto wszyscy wspólnicy oraz członkowie zarządu muszę posiadać elektroniczny podpis kwalifikowany lub podpis zaufany ePUAP. Oczywiście w razie potrzeby pomagamy uzyskać takie podpisy.

Zakładanie spółek poprzez S24 ma jednak również szereg zalet. Główną zaletą jest czas niezbędny do sfinalizowania całego procesu. W przypadku rejestracji w portalu S24, gotową spółkę możemy uzyskać w ciągu kilku dni roboczych. Jeżeli więc priorytetem jest szybki start nowego biznesu, S24 jest dobrym rozwiązaniem. Co więcej, po szybkim zarejestrowaniu spółki przez S24, można później dokonać zmiany umowy spółki w sposób tradycyjny (u notariusza) i dostosować jej postanowienia do wizji wspólników.

W przypadku rejestracji spółki z o.o. za pośrednictwem portalu S24, cały proces jest znacznie krótszy, a wynagrodzenie Kancelarii jest niższe. Również pozostałe koszty związane z założeniem spółki są obniżone. Przede wszystkim wyeliminowane są koszty notarialne. Opłata sądowa jest obniżona do 250 zł. Pozostaje opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na poziomie 100 zł. Powstaje obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych, który wynosi 0,5% od wartości kapitału zakładowego. Ponieważ umowa spółki nie jest sporządzana w formie aktu notarialnego, PCC nie jest pobierane przez notariusza, musi go zapłacić bezpośrednio spółka.

Rejestracja innych spółek - cennik

Wspieramy naszych Klientów również w procesie zakładania innych spółek. W szczególności zakładamy spółki jawne, komandytowe, partnerskie i akcyjne. Dla spółek jawnych i komandytowych rejestracja może się odbyć za pośrednictwem S24 lub w sposób tradycyjny.

W przypadku zakładania spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej lub akcyjnej, wynagrodzenie Kancelarii za kompleksowe przeprowadzenie procesu ustalane jest indywidualnie, biorąc pod uwagę konkretne oczekiwania wspólników.

Stała obsługa a założenie spółki

W przypadku zawarcia z naszą Kancelarią umowy na stałą obsługę prawną lub doradztwa podatkowego, albo stałą obsługę księgową z biurem rachunkowym, zrzeszonym z Kancelarią, wynagrodzenie Kancelarii za założenie spółki z o.o. wynosi 0 zł – zakładamy spółkę za darmo!

Podane ceny nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i są cenami orientacyjnymi, zależnymi od nakładu pracy Kancelarii. Ceny zostaną indywidualnie uzgodnione z Kancelarią, przed przystąpieniem do wykonywania usługi.

rejestracja i zakładanie spółek poznań
Scroll to Top